آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه ارتقاء، نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری کشورقوانین و مقررات
آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه (سال94)دانشجویی
آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در انشگاهها و موسسات آموزش عالیانتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین نامه روشنگری رسانه ای در دولت تدبیر و امیدقوانین و مقررات
آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجراییقوانین و مقررات
ابلاغ آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشوردانشجویی
ابلاغ آیین نامه اجرایی ورود قهرمانان ورزشی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (دولتی - غیردولتی)دانشجویی
ابلاغ شیوه نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصان حوزه های کاربرد برای تحصیل در مقطع دکترای پژوهش محوردانشجویی
اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوریقوانین و مقررات
بخشنامه استاد نمونه سال تحصیلی 93-92 پیوست 1اعضای هیات علمی
بخشنامه استاد نمونه سال تحصیلی 93-92 پیوست 2اعضای هیات علمی
دستورالعمل اجرایی نحوه بارگذاری اخبار ارسالی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری در سامانه اطلاع رسانی وزارت علومقوانین و مقررات
دستورالعمل رسانه ای، تبلیغات و تشریفات سفر مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزیر و معاونان) به استانهاقوانین و مقررات
دستورالعمل صندوق رفاه د انشجویان برای ضرورت اجرای کامل سیاست های این صندوق جهت بهره مندی مراکز آموزش عالی از تسهیلات رفاهیدانشجویی
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوریاعضای هیات علمی
شاخصهای ارزیابی عملکرد اداره کل روابط عمومیقوانین و مقررات
شاخصهای ارزیابی عملکرد روابط عمومی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوریقوانین و مقررات
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه (سال94)دانشجویی
مقررات و دستورالعملهای اجرایی اداره کل روابط عمومیقوانین و مقررات