آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل رسانه ای، تبلیغات و تشریفات سفر مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزیر و معاونان) به استانهاقوانین و مقررات
شاخصهای ارزیابی عملکرد روابط عمومی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوریقوانین و مقررات
شاخصهای ارزیابی عملکرد اداره کل روابط عمومیقوانین و مقررات
مقررات و دستورالعملهای اجرایی اداره کل روابط عمومیقوانین و مقررات
دستورالعمل اجرایی نحوه بارگذاری اخبار ارسالی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری در سامانه اطلاع رسانی وزارت علومقوانین و مقررات
آئین نامه ارتقاء، نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری کشورقوانین و مقررات
آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجراییقوانین و مقررات
اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوریقوانین و مقررات
آیین نامه روشنگری رسانه ای در دولت تدبیر و امیدقوانین و مقررات