آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل رسانه ای، تبلیغات و تشریفات سفر مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزیر و معاونان) به استانهاقوانین و مقررات
شاخصهای ارزیابی عملکرد روابط عمومی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوریقوانین و مقررات
شاخصهای ارزیابی عملکرد اداره کل روابط عمومیقوانین و مقررات
مقررات و دستورالعملهای اجرایی اداره کل روابط عمومیقوانین و مقررات
دستورالعمل اجرایی نحوه بارگذاری اخبار ارسالی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری در سامانه اطلاع رسانی وزارت علومقوانین و مقررات
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه (سال94)دانشجویی
آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه (سال94)دانشجویی
بخشنامه استاد نمونه سال تحصیلی 93-92 پیوست 2اعضای هیات علمی
بخشنامه استاد نمونه سال تحصیلی 93-92 پیوست 1اعضای هیات علمی
ابلاغ آیین نامه اجرایی ورود قهرمانان ورزشی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (دولتی - غیردولتی)دانشجویی
آئین نامه ارتقاء، نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری کشورقوانین و مقررات
دستورالعمل صندوق رفاه د انشجویان برای ضرورت اجرای کامل سیاست های این صندوق جهت بهره مندی مراکز آموزش عالی از تسهیلات رفاهیدانشجویی
ابلاغ شیوه نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصان حوزه های کاربرد برای تحصیل در مقطع دکترای پژوهش محوردانشجویی
ابلاغ آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشوردانشجویی
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوریاعضای هیات علمی
آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجراییقوانین و مقررات
آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در انشگاهها و موسسات آموزش عالیانتظامی، انضباطی و تخلفات
اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوریقوانین و مقررات
آیین نامه روشنگری رسانه ای در دولت تدبیر و امیدقوانین و مقررات