نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
دستورالعمل اجرایی نحوه بارگذاری اخبار ارسالی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری در سامانه اطلاع رسانی وزارت علوم
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه (سال94)
آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه (سال94)
بخشنامه استاد نمونه سال تحصیلی 93-92 پیوست 2
بخشنامه استاد نمونه سال تحصیلی 93-92 پیوست 1
ابلاغ آیین نامه اجرایی ورود قهرمانان ورزشی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (دولتی - غیردولتی)
آئین نامه ارتقاء، نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری کشور
دستورالعمل صندوق رفاه د انشجویان برای ضرورت اجرای کامل سیاست های این صندوق جهت بهره مندی مراکز آموزش عالی از تسهیلات رفاهی
ابلاغ شیوه نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصان حوزه های کاربرد برای تحصیل در مقطع دکترای پژوهش محور
ابلاغ آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشور
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری
آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی
آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در انشگاهها و موسسات آموزش عالی
اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
آیین نامه روشنگری رسانه ای در دولت تدبیر و امید