نشست مجازی مدیران روابط‌عمومی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری سراسر کشوربا حضور وزیر علوم- ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۵ ۲۶