نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌های منطقه یک کشور - دانشگاه الزهرا(س) - ۲۰ خردادماه۱۳۹۸