چهارمین جشنواره تجلیل از خبرنگاران و روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری منطقه ۲ کشور- دانشگاه علم و فناوری مازندران- ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۵